My expertise

My strength is my use of language—English, with all its wonderful complexity, beauty and illogic. Your strength is of course your expertise in your field. Together we create an ideal text for your purpose.

 

You and your team put a lot of thought and discussion into the material you submit for translation. The translator wasn’t a part of that process. Give me the opportunity to get to know you and your company, so I can be sure I say what you want to say.

 

Specialty

With that said, different translators have different specialties! A good translator knows their limits and will let you know if the topic is too far from their comfort zone. And we can usually recommend someone with the right skills.

 

Reference material

It’s always a good idea to provide the translator with as much reference material as possible to facilitate the translation process and ensure the right terminology.

 

How long will it take?

A general rule of thumb is that a translator can deliver 2,000 words a day (calculated from the source language). Of course this varies—if there is very little terminology to check, and often if the copy is well-written in the source language, translation can go much faster. The opposite is also very true! Complex technical writing can definitely take longer. But the 2,000 word rule is a good estimate.

 

Consider that sometimes expressions and phrases need to “mature.” Short turnaround times can lead to a risk of poorer quality.

 

Vi har alla våra specialitéer. Blåvingar specialiserar sig på käringtand och ärtväxter.

 

We all have our specialties. Blues are specialists in bird’s foot trefoil and legumes.

för mer info, besök www.sfoe.se

ATT KÖPA ÖVERSÄTTNINGAR —

BUYING A TRANSLATION

Min expertis

Som översättare är min styrka språket. Engelskan, med all dess komplexitet, underbara skönhet och ologik. Er styrka är naturligtvis expertisen i er bransch. Tillsammans skapar vi en idealisk text.

 

Det ligger mycket arbete och diskussioner bakom de texter ni lämnar för översättning. Översättaren har stått utanför den processen. Ge översättaren tid och möjlighet att lära känna dig och ditt företag.

 

 

Ämnesområde

Med det sagt så har olika översättare olika specialitéer! En bra översättare känner till sina begränsningar och säger ifrån om ämnet ligger för långt utanför. Och ofta kan vi rekommendera någon med den rätta kompetensen.

 

Referensmaterial

Det är alltid bra att förse översättaren med så mycket referensmaterial som möjligt som kan underlätta översättningen och säkra att det blir rätt terminologi.

 

Tidsåtgång

Som tumregel säger vi ofta att en översättare kan klara 2000 ord om dagen (räknat från källspråket). Detta kan naturligtvis variera. Om det finns väldigt lite terminologi som måste kollas, och ofta om texten är väldigt välskriven på källspråket, kan det gå fortare. Motsatsen gäller i lika hög grad! Komplicerade tekniska texter tar helt klart längre tid. Men 2000-ordsregeln är en bra tumregel.

 

Dessutom är det bra att tänka på att uttryck och formuleringar mår bra av att ”mogna”. Vid alltför snabb leverans finns risk för sämre kvalitet.

Website Created & Hosted with Doteasy Web Hosting Canada