TJÄNSTER — SERVICES

Översättning

Svenska till engelska, med fokus på ämnena biologisk mångfald, medicin, copy och turism. Se till att nå din publik med precis rätt snits på språket.


Undertextning

En tjänst som berikar filmen för en internationell publik genom att återspegla inte bara betydelsen utan även karaktärernas personligheter. .

 

Translation

Swedish to English, with a focus on biodiversity, medicine, copywriting and tourism. Get your ideas heard through elegant English.


Subtitling

A service that enriches your film for an international audience by not only reflecting the meaning, but also the characters’ personalities.

Linnea, landskapsblomman i Astrid Lindgrens Småland.

 
Jag har undertextat filmer om och av allas vår Astrid.

Twinflower, also known as Linnea, the provincial flower where Astrid Lindgren grew up.

 

Of course I’ve subtitled films about and by Astrid..

Website Created & Hosted with Doteasy Web Hosting Canada